Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Piątek, 12.07.2024
KOMUNIKAT: Letni Mistrzowski Staż Shorin-Ryu Karate, Pińczów 15-16.06.2024.

Stała oferta Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate Kobudo
Zapraszamy do trenowania Okinawa Shorin-Ryu Karatedo oraz Okinawa Kobudo - tradycyjnych styli walki z Okinawy. Oferujemy oryginalny przekaz bezpośrednio od twórców karate i kobudo, czyli mistrzów z Okinawy co jest najwyższą nobilitacją. W naszym kraju Shorin-Ryu istnieje już 40 lat i posiada stabilny, wysoki poziom nauczania, a sensei Aleksander Staniszew zaliczany jest oficjalnie do jednych z najlepszych instruktorów tego stylu W Europie.

Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo oferuje:

 • Naukę tradycyjnego Okinawa Shorin-Ryu Karate oraz Okinawa Kobudo u wykwalifikowanych instruktorów w naszych klubach na terenie całej Polski.

 • Comiesięczne krajowe staże dla instruktorów oraz posiadaczy czarnych i brązowych pasów, prowadzone przez Głównego Instruktora PUSKK - sensei Aleksandra Staniszew (9 dan Shorin-Ryu Karate).

 • Dwa razy w roku staże krajowe prowadzone przez Głównego Instruktora W.O.F. - sensei Kenyu Chinena (10 dan Shorin-Ryu Karate) z Okinawy.

 • Kursy instruktora sportu ze specjalnością Shorin-Ryu Karate.

 • Kursy trenera II klasy w Karate.

 • Coroczne egzaminy w kraju na stopnie mistrzowskie w Shorin-Ryu Karate i w Okinawa Kobudo certyfikowane przez W.O.F. na Okinawie (Japonia).

 • Konsultacje w głównym dojo PUSKK z zakresu Shorin-Ryu Karate i Kobudo.

 • Coroczny wyjazd dla czarnych i brązowych pasów na europejski staż Shorin-Ryu Karate oraz Okinawa Kobudo do Francji.

 • Coroczny wyjazd dla czarnych pasów do głównego dojo W.O.F. w Naha na Okinawie (Japonia).

 • Autoryzację dla szefów klubów z zakresu Okinawa Shorin-Ryu Karate oraz z Okinawa Kobudo.

 • Krajową rywalizację sportową różnego szczebla (regionalną, ogólnopolską).

 • Udział w rywalizacji sportowej szczebla międzynarodowego (kontynentalnego i światowego).

Poszukujemy nowych przedstawicieli w miastach,
w których nie mamy swoich klubów.
Copyright © 2000-2024 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew