Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Piątek, 12.07.2024
KOMUNIKAT: Letni Mistrzowski Staż Shorin-Ryu Karate, Pińczów 15-16.06.2024.

Klauzula informacyjna RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
POLSKIEJ UNII SHORIN-RYU KARATE KOBUDOPodstawa prawna: art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administratorem danych jest: POLSKA UNIA SHORIN-RYU KARATE KOBUDO

Adres administratora danych: ul. T. Kościuszki 12, 28-400 Pińczów, Polska

Dane kontaktowe administratora: tel. kom: 604304908, e-mail: as@okinawakarate.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna: dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w celu realizacji usług z zakresu sportu (tj. Nauki Okinawa Shorin Ryu Karate i Okinawa Kobudo). Dane przetwarzane są na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Odbiorcy danych: odbiorcą danych są prawnie upoważnione do tego podmioty jak np.: UODO. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych: Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia (rezygnacji) członkostwa w PUSKK i udziału w procesie treningowym Karate i Kobudo. Listy członkowskie, egzaminacyjne i uczestnictwa w stażach będą trwale niszczone po zakończeniu danego sezonu treningowego chyba że powyższe listy będą konieczne do rozliczeń skarbowych-wówczas ich czas przechowywania będzie zgodny z wytycznymi ministerstwa finansów obowiązujących w tym zakresie.

Prawa osoby, której dane dotyczą: osoba której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji zadań sportowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż wskazanym powyżej oraz nie będą poddawane procesowi profilowania.


Powyższa Klauzula Informacyjna wynika z Uchwały Zarządu Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate Kobudo z dnia 20.05.2018 roku w sprawie przyjęcia RODO
Copyright © 2000-2024 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew