Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Piątek, 12.07.2024
KOMUNIKAT: Letni Mistrzowski Staż Shorin-Ryu Karate, Pińczów 15-16.06.2024.

Okinawa Shorin-Ryu Karate
Karate (Karatedo) jest sztuką walki z Okinawy, podstawą której są określone kata i ich interpretacja nauczane "ręka w rękę". Karate powstało na Okinawie - największej wyspie Archipelagu Ryukyu i jest wytworem wielowiekowej kultury Okinawańczyków. Okinawa Shorin-Ryu Karate jest najstarszym (pierwszym) stylem karate, o którym się mówi "Honto No Te Wa Shuri-Te Dake Da" /"Jedynym prawdziwym TE jest tylko Shuri-Te"/. Jego założycielem był Sokon "Bushi" Matsumura - szef ochrony królów Ryukyu. Swój styl mistrz Matsumura nazwał Shuri Te. Najsłynniejszym uczniem Matsumury był Anko Itosu, modernizator karate który ostatecznie ukształtował styl.

Sukcesor Anko Itosu, mistrz Choshin Chibana (10 dan), zmienił w 1933 roku nazwę stylu z Shuri Te na Okinawa Shorin-Ryu oraz założył pierwszą organizację stylową - Okinawa Shorin-Ryu Karatedo Association (1948 r.). Do najlepszych uczniów mistrza Chibany należą Katsuya Miyahira (10 dan) i Shugoro Nakazato (10 dan), którzy  obaj jako jedyni  przedstawiciele Okinawa
Shorin-Ryu posiadają status narodowych żyjących skarbów kultury Japonii. Ich jedynym wspólnym uczniem o międzynarodowym autorytecie oraz jednym z najlepszych instruktorów uczących Okinawa Shorin-Ryu Karate jest sensei Kenyu Chinen (10 dan). Mistrz Kenyu Chinen jest nauczycielem sensei Aleksandra Staniszew (9 dan) - przedstawiciela Okinawa Shorin-Ryu Karate w Polsce.

MISTRZ CHOSHIN CHIBANA
Shorin-Ryu jest oficjalnie uprawiane w Polsce od 1981 roku. Wprowadził go do naszego kraju sensei Aleksander Staniszew. Organizacją reprezentującą Shorin-Ryu jest Polska Unia Shorin-Ryu Karate. Zrzesza ponad 35 klubów z terenu 12 województw. Główne dojo mieści się w Pińczowie. Shorin-Ryu Karate jest oficjalnie dopuszczone do uprawiania na terenie naszego kraju (Monitor Polski nr 16 z 23.05.1989 r.) oraz uznane za dyscyplinę sportową (Monitor Polski nr 59 z 30.09.1996 r.) i zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.01.2001. Karateka Shorin-Ryu uzyskują od wielu lat uprawnienia instruktorskie oraz trenerskie zgodnie z programami i wymogami Ministerstwa Sportu.


Katsyua Miyahira
Shugoro Nakazato
Kenyu Chinen
Aleksander Staniszew


Od ponad 30 lat systematycznie kilka razy w roku Polacy wyjeżdżają na zagraniczne staże, gdzie zajęcia prowadzą najlepsi mistrzowie. Od 1997 systematycznie, co dwa lata, sensei A.Staniszew wraz ze swoimi uczniami biorą udział w specjalistycznych treningach na Okinawie - Ojczyznie Karate. Systematycznie od wielu lat do naszego kraju przyjeżdża okinawański mistrz Kenyu Chinen, który na licznych seminariach nadzoruje postępy polskich karateka Shorin-Ryu. Comiesięcznie ogólnopolskie staże prowadzi też sensei Aleksander Staniszew. To wszystko jest gwarantem rzetelnej wiedzy, którą Polacy zdobywają "z pierwszej ręki".

Zapraszamy więc wszystkich do uprawiania
OKINAWA SHORIN-RYU - PIERWSZEGO STYLU KARATE.LINIA GENEALOGICZNA OKINAWA SHORIN-RYU KARATE W POLSCE
SYMBOLIKA EMBLEMATU OKINAWA SHORIN-RYU KARATE

W białym kole skręcona skośnie pięść symbolizuje karate tradycyjne. W czerwonym kole (symbolizującym wschodzące słońce) widnieje złocistego koloru brama Surei No Mon - symbol Okinawy. Niebieskie tło symbolizuje morze otaczające zewsząd wyspę Okinawę. Białe smugi symbolizują rozpowszechnianie się Okinawa Karate na cały świat.
Copyright © 2000-2024 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew