Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Piątek, 12.07.2024
KOMUNIKAT: Letni Mistrzowski Staż Shorin-Ryu Karate, Pińczów 15-16.06.2024.

Organizacja
ORGANIZACJA KRAJOWA


Polska Unia Shorin-Ryu Karate została zarejestrowana przez sensei Aleksandra Staniszew w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie 12 kwietnia 1991 roku na prawach polskiego związku sportowego. Nadrzędnym celem Unii jest rozwój i propagowanie oryginalnego karate i kobudo w Polsce (klubami założycielskimi były kluby Shorin-Ryu: Pińczowski (A.Staniszew), Kielecki (G.Czapla) i Miechowski (J.Banasik). Unia przejęła dziedzictwo Centrum Shorin-Ryu Karate utworzonego przez sensei A. Staniszew w 1981 roku. 27 lipca 2006 roku Unia zmieniła nazwę na Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo (PUSKK). Obecnie Unia posiada formę prawną krajowego Związku Sportowego zrzeszającego stowarzyszenia sportowe z terenu całej Polski i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.
Unia jest członkiem World Oshu Kai Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation (Okinawa, Japonia), której autoryzowanym przedstawicielem w naszym kraju jest sensei Aleksander Staniszew. PUSKK reprezentuje w Polsce Okinawa Shorin-Ryu Karate oraz Okinawa Kobudo.


ZARZĄD PUSKK


Prezydent
prof. dr inż. Aleksander Staniszew
Pińczów

Wiceprezydent
mgr Grzegorz Czapla
Kielce

Sekretarz Generalny
lek. med. Tomasz Zając
Nowy Sącz

Członek Zarządu
mgr Jerzy Chrzanowski
Warszawa

Członek Zarządu
mgr Ireneusz Ziętek
Jaworzno

ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWA


World Oshu Kai Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation (W.O.F.) jest organizacją "non-profit" zrzeszającą i promującą dwie tradycyjne sztuki walki z Okinawy: Okinawa Shorin-Ryu Karate Do i Okinawa Kobudo. Założycielem W.O.F. jest okinawski Mistrz Kenyu Chinen (10 dan). Do chwili powstania W.O.F. mistrz Kenyu Chinen był międzynarodowym przedstawicielem okinawskich organizacji: Okinawa Shorin-Ryu Karatedo Association, kierowanej przez mistrza Katsuya Miyahira (10 dan) oraz Okinawa Kobudo Federation, kierowanej przez mistrza Shinpou Matayoshi (10 dan). Połączenie dwóch podstawowych szkół z Okinawy: Shorin-Ryu Karate oraz Kobudo w jedną organizację okazało się bardzo trafną decyzją. Dzisiaj W.O.F. na swoje przedstawicielstwa w wielu krajach na wszystkich kontynentach. Siedzibą World Oshu Kai Federation jest Centralne Dojo w Tomigusuku na Okinawie (Japonia). Kraje członkowskie W.O.F. używają skróconej nazwy "Oshukai + nazwa kraju".


ZARZĄD W.O.F.


Prezydent
sensei Kenyu Chinen
Okinawa

Sekretarz Generalny
sensei Aleksander Staniszew
Polska

Skarbnik
sensei Maurice Roggero
Francja

Członek Zarządu
sensei Mikio Sueyoshi
Okinawa

Członek Zarządu
sensei Gilles Mehard
Francja

Członek Zarządu
sensei Yasuo Yamada
Okinawa

Członek Zarządu
sensei Jerzy Chrzanowski
Polska

Członek Zarządu
sensei Kenji Nagashima
Japonia
EMBLEMAT W.O.F.

Symbolem naszej organizacji jest stylizowany znak "O-SHU-KAI". Został utworzony z konbinacji trzech liter w jeden symbol graficzny. O SHU KAI oznacza stowarzyszenie królewskich ćwiczeń. (O) - KRÓL, (SHU) - ĆWICZENIE i (KAI) - STOWARZYSZENIE. Bardzo ważna jest pierwsza litera która określa króla Okinawy mieszkającego na zamku w Shuri, gdzie powstało ShuriTe (Okinawa Shorin-Ryu).

O - ma wiele znaczeń jak "król", "unikalny", "lepszy" albo "najlepszy". Przypisuje mu się też znaczenie rozwoju zwyczajnego talentu i najlepszą postawę umysłu tzn. myślenia. Postawę i działanie natężone w kierunku ulepszenia siebie! Mieć dobre myśli, dobrą świadomość, najlepsze zrozumienie, najlepszy umysł, najlepszy charakter, najlepszą świadomość. Należy więc poszukiwać każdego dnia sposobu na podniesienie swojego poziomu duchowego, przyjmując w ten sposób postawę prowadzącą do przezwyciężenia samego siebie.

SHU - zawiera pojęcie pracy "ćwiczeń technicznych" ale również wprowadzenia dyscypliny wewnętrznej, wykonywania wysiłku skierowanego na ciągłą walkę z samym sobą co w końcu doprowadzi do pełnej samokontroli. Liczne są przykłady, które można by było przytoczyć np. zmęczenie, które występuje po wysiłku fizycznym albo psychicznym. Pokonanie tego rodzaju trudności można traktować jako ćwiczenie walki prowadzącej do samorealizacji. Nie należy zapominać, jak ważne jest aby ten rodzaj pracy wewnętrznej wykonywać razem z partnerem. Wspólne działanie powoduje otworzenie się na siebie i w tym czasie na innych. Indywidualizm może niektórym przynieść rozwój, ale z drugiej strony powoduje on wzrastanie dumy, która wcześniej czy później obróci się przeciwko nam. Jeżeli nasze cele i sposób ich osiągnięcia będą pozytywne, jeżeli się skoncentrujemy na celu aby go osiągnąć i jeżeli nadamy swoim działaniom pełną determinację - osiągniemy zamierzony rezultat. Dlatego jest tak ważne dokonanie dobrego wyboru - znalezienia dobrej drogi - naszej drogi. Ta walka prowadzona z samym sobą nie jest pracą łatwą ale prowadząc przez przezwyciężenie trudności zewnętrznych dnia codziennego prowadzi do pokonania własnego Ego.

KAI - ten termin oznacza ducha grupy, organizacji. Najpierw jesteśmy powołani do wzajemnego poznawania się, później do utrzymania związków a następnie do wymiany na wszystkich płaszczyznach (narodowych, międzynarodowych). Jest to cel zbliżenia się jednych do drugich, nauki lepszego poznania - aby w końcu rozszerzać przyjaźń pomiędzy wszystkimi.SCHEMAT ORGANIZACYJNY

WORLD OSHUKAI OKINAWA SHORIN-RYU KARATE DO, KOBUDO FEDERATION
Kenyu Chinen - 10 dan, hanshi (Okinawa, Tomigusuku)
POLSKA UNIA SHORIN-RYU KARATE, KOBUDO
Aleksander Staniszew - 9 dan, jun-hanshi (Polska, Pińczów)


Copyright © 2000-2024 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew