Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Pi±tek, 22.03.2019
KOMUNIKAT: Staż Shorin-Ryu Karate - Pińczów, 9 - 10. 03. 2019.

Najważniejsze wydarzenia XXI w. Shorin-Ryu Karate w Polsce
Międzynarodowy Staż Shorin-Ryu Karate w Nowinach


20-21 kwietnia odbył się w Nowinach k/Kielc Międzynarodowy Staż Shorin-Ryu Karate. Treningi prowadził sensei KENYU CHINEN W stażu wzięło udział ponad 130 karateka (w tym 80 czarnych pasów) z krajowych klubów Shorin- Ryu oraz z za granicy. Treningi poświecone były metodyce nauczania Kumite oraz praktyce jego elementów. W dodatkowym treningu , w którym wzięli udział instruktorzy ze stopniem mistrzowskim min. 2 dan, przećwiczono kata Gojushiho wraz z jego interpretacj±. Później sensei Chinen i sensei Staniszew wręczyli certyfikaty potwierdzaj±ce zdanie egzaminów mistrzowskich w zakresie 1 – 6 dan. Staz zakończono na uroczystej kolacji w sali bankietowej Hotelu Magnolia.


Copyright © 2000-2019 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew