Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Środa, 28.09.2022
KOMUNIKAT: Staż Okinawa Kobudo, Pińczów -1.10.2022.

Najważniejsze wydarzenia XXI w. Shorin-Ryu Karate w Polsce
MIĘDZYNARODOWY STAŻ SHORIN-RYU KARATE W WARSZAWIE, 2022


W dniu 5 marca odbył się w Warszawie staż Okinawa Shorin-Ryu Karate prowadzony przez sensei KENYU CHINEN - 10 dan. Ze względu na pandemię "covid-19" oraz na wojnę wywołaną przez ruskich na Ukrainie treningi odbyły się tylko w sobotę i zakresem objęły materiał dla stopni mistrzowskich: kata i bunkai Itosu Passai, Matsumura Passai, Kushanku Sho, Kushanku Dai oraz Dojo Kumite. W stażu wzięli udział karateka z klubów Shorin-Ryu z Gdańska, Warszawy, Białegostoku, Kielc, Miechowa, Wołomina, Grudziądza, Kwidzynia, Przemyśla, Piaseczna, Łodzi, Jaworzna, Kleszczowa, Lublina, Radzikowa, Krakowa, Tarnowa, Pionek, Częstochowy, Żelechowa i Pińczowa.


Copyright © 2000-2022 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew