Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Czwartek, 15.04.2021
KOMUNIKAT: Staż Okinawa Kobudo , Pińczów 24.04. 2021.

Najważniejsze wydarzenia XXI w. Shorin-Ryu Karate w Polsce
MIĘDZYNARODOWY STAŻ OKINAWA KOBUDO W WARSZAWIE
W dniach 24-25 listopada odbył się w Warszawie w Hali Sportowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Międzynarodowy Staż Okinawa Kobudo. Treningi prowadził sensei KENYU CHINEN. W stażu wzięli udział kobudoka z klubów Shorin-Ryu z terenu całego kraju oraz goście z Francji, Republiki Czech, Słowacji i Węgier.

Copyright © 2000-2021 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew