Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Sobota, 04.07.2020
KOMUNIKAT: Staż Okinawa Kobudo, Pińczów 4 lipiec 2020.

Najważniejsze wydarzenia XXI w. Shorin-Ryu Karate w Polsce
MIĘDZYNARODOWY STAŻ OKINAWA KOBUDO W WARSZAWIE
W dniach 24-25 listopada odbył się w Warszawie w Hali Sportowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Międzynarodowy Staż Okinawa Kobudo. Treningi prowadził sensei KENYU CHINEN. W stażu wzięli udział kobudoka z klubów Shorin-Ryu z terenu całego kraju oraz goście z Francji, Republiki Czech, Słowacji i Węgier.

Copyright © 2000-2020 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew