Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Pi±tek, 19.10.2018
KOMUNIKAT: IX Centralny Kongres Karate oraz "Gala Sensei", Pińczów 20 -21. 10. 2018.Najważniejsze wydarzenia XXI w. Shorin-Ryu Karate w Polsce
MIĘDZYNARODOWY STAŻ SHORIN-RYU KARATE W PIŃCZOWIE
W dniach 2-3 czerwca odbył się w Pińczowie Międzynarodowy Staż Okinawa Shorin-Ryu Karate dla czarnych i brązowych pasów. Treningi prowadził sensei KENYU CHINEN. W stażu uczestniczyli karateka z kilkudziesięciu klubów Shorin-Ryu Karate z terenu całej Polski oraz goście z Francji, Niemiec Republiki Czech i Słowacji.

Copyright © 2000-2018 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew