Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Pi±tek, 12.07.2024
KOMUNIKAT: Letni Mistrzowski Staż Shorin-Ryu Karate, Pińczów 15-16.06.2024.

Najważniejsze wydarzenia XXI w. Shorin-Ryu Karate w Polsce
W.O.F. World Cup - Międzynarodowy Staż Okinawa Kobudo


W ramach Pucharu Świata odbył się w dniach 14-15 maja staż Okinawa Kobudo. Był to największy staż Kobudo w dotychczasowej historii tej dyscypliny w naszym kraju. Treningi prowadził sensei KENYU CHINEN – 9 dan. W stażu wzięło udział ponad 150 kobudoka z wszystkich kontynentów (dużą grupę stanowili posiadacze 8, 7 i 6 stopni mistrzowskich w Okinawa Kobudo). Treningi zostały przeprowadzone z podziałem na dwie grupy ćwiczebne: mistrzowską w zakresie broni Sai, Tonkuwa i Kama oraz uczniowską gdzie praktykowano z Sai i z Tonkuwą.
Copyright © 2000-2024 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew