Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Wtorek, 28.09.2021
KOMUNIKAT: Staż Okinawa Kobudo, Pińczów 2 paĽdziernika 2021.

Najważniejsze wydarzenia XXI w. Shorin-Ryu Karate w Polsce
Międzynarodowy Staż Shorin-Ryu Karate w Nowinach


W dniach 5-6 kwietnia odbył się w Nowinach k/Kielc Międzynarodowy Staż Shorin-Ryu Karate. Treningi prowadził sensei KENYU CHINEN. W stażu uczestniczyło ponad 170 karateka z klubów Shorin-Ryu z terenu całej Polski oraz kilkunastu przedstawicieli z Francji, Anglii, Republiki Czech i Słowacji. Podczas treningów sensei CHINEN kontrolował wykonywanie poprawnej techniki zarówno w zakresie stopni uczniowskich jak i mistrzowskich. Sensei był zadowolony ze stałego postępu obecnych na stażu karateka. Sensei CHINEN od 25 lat systematycznie przyjeżdża do naszego kraju i weryfikuje umiejętności naszych instruktorów. Jest to ewenementem w skali międzynarodowej. Rzadko bowiem zdarza się, aby instruktor światowej klasy przez tak długi czas przyjeżdżał i nauczał w jednym kraju. W „polskim obszarze szeroko pojętego pojęcia sztuk walki” dotyczy to tylko Shorin-Ryu. Na zakończenie stażu sensei Kenyu Chinen i sensei Aleksander Staniszew wręczyli promocje na stopnie mistrzowskie w zakresie 1 – 4 dan. Następne spotkanie polskich instruktorów Shorin-Ryu z sensei KENYU CHINEN odbędzie się w czerwcu w Gdańsku.


Copyright © 2000-2021 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew