Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Wtorek, 28.09.2021
KOMUNIKAT: Staż Okinawa Kobudo, Pińczów 2 paĽdziernika 2021.

Najważniejsze wydarzenia XXI w. Shorin-Ryu Karate w Polsce
CENTRALNY KONGRES KARATE W PIŃCZOWIE


W dniach 20 - 21 października odbył się w Pińczowie III Centralny Kongres Karate pod honorowym patronatem World Oshu-Kai Dento Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation (Yomitan, Okinawa- Japan). W kongresie wzięło udział ponad stu trenerów i instruktorów z klubów Shorin-Ryu z terenu całej Polski oraz ekipa z Republiki Czeskiej. Tradycyjnie program kongresu podzielony był na trzy bloki: Konferencję naukow±, Galę "SENSEI" i blok treningowy. Kongres uroczyście otworzył jego organizator i pomysłodawca Prezydent Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate Kobudo – prof. Aleksander Staniszew. W bloku konferencji naukowej ciekawe wykłady przedstawili: mgr Adrian Litwiński (Gdańsk), który przedstawił program realizowany przez Straż Miejsk± w Gdańsku przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Urzędem Miasta w Gdańsku - "Wiem, Znam, Działam - Bezpieczny Senior". Program ma na celu aktywizować osoby starsze do aktywności. S± to zajęcia zwi±zane z bezpieczeństwem osób starszych poł±czone z praktyczn± nauk± podstaw samoobrony opartych na Shorin Ryu Karate. Wcześniej prezentacja tego programu miała miejsce podczas Międzynarodowej Konferencji Zwi±zku Miast Bałtyckich (UBC) w Talinie w Estonii. Program był także emitowany przez kilka ogólnopolskich stacji telewizyjnych.(m.in. Polsat, Super Stacja). Następnie dr Dariusz Błachnio (Warszawa) z Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie - jedynej oficjalnej organizacji odpowiedzialnej za planowanie i realizację programu antydopingowego w Polsce - przedstawił główne aspekty działalności edukacyjnej oraz profilaktyki w zakresie zwalczania dopingu w sporcie. Z kolei lek. med. Aldona Chrościewicz (Nowy S±cz) – jedna z pięciu w Polsce certyfikowanych nauczycieli Metody Feldenkraisa (Szwecja) "Ciało w ruch w metodzie Feldenkraisa"- przedstawiła "Metodę Feldenkraisa" w aspekcie możliwości wykorzystania jej w treningu karate. W drugim bloku odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta PUSKK statuetek „SENSEI” 2012. Laureatami tegorocznej Gali "Sensei" zostali: sensei Grzegorz Czapla , 6 dan z Kielckiego Klubu Shorin-Ryu i sensei Dariusz Draspa, 5 dan z Grudzi±dzkiego Klubu Shorin-Ryu. Część t± zakończył występ artystyczny Marleny Paradziej. Podczas Kongresu można było zobaczyć najnowsze osi±gnięcia firmy "Shogun" z Olsztyna, producenta najlepszych w kraju wyrobów związanych ze sportami i sztukami walki. W trzecim bloku treningi Shorin-Ryu Karate prowadził sensei Aleksander Staniszew , 8 dan. Centralny Kongres Karate zakończyła celebracja Światowego Dnia Karate „Karate No Hi” oraz wręczenie pami±tkowych dyplomów.


Copyright © 2000-2021 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew