Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Wtorek, 28.09.2021
KOMUNIKAT: Staż Okinawa Kobudo, Pińczów 2 paĽdziernika 2021.

Najważniejsze wydarzenia XXI w. Shorin-Ryu Karate w Polsce
Nagroda Gubernatora Okinawy dla sensei CHINEN


Od 12 do 16 .10.odbył się w stolicy Prefektury Okinawa w Naha "5th Worldwide Uchinanchu Festiwal". Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu Okinawańczyków. Festiwal dedykowany jest tym spośród nich, którzy wyemigrowali z rodzinnej Okinawy zarówno przed jak i po II wojnie światowej. Obecnie ponad 400 tyś. Okinawańczyków mieszka poza swoją ojczyzną."Uchinanchu" to słowo określające mieszkańców Okinawy w ich ojczystym języku. Festiwal organizowany jest co 5 lat i bierze w nim udział kilkaset tysięcy Okinawańczyków. Tradycją jest,że podczas tych uroczystości władze wyróżniają zawsze kilka osób, które działając aktywnie na całym świecie w wielu dziedzinach i są wizytówką Okinawy. Wśród tegorocznych laureatów znalazło się 13 takich osób wielkiego formatu w tym również i Prezydent naszej organizacji sensei KENYU CHINEN. Odebrał On z rąk Gubernatora Okinawy Nakaima Hirokazu prestiżowy Certyfikat Uznania jako jedyny z branży karate na świecie...

Copyright © 2000-2021 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew