Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Wtorek, 28.09.2021
KOMUNIKAT: Staż Okinawa Kobudo, Pińczów 2 października 2021.

Najważniejsze wydarzenia XXI w. Shorin-Ryu Karate w Polsce
UROCZYSTA GALA "SENSEI" W PIŃCZOWIE


W dniach 22-23 paŸdziernika odbył się w Pińczowie II Centralny Kongres Karate pod honorowym patronatem World Oshu Kai Dento Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Federation. Gościem specjalnym Kongresu był Marszałek Województwa świętokrzyskiego, członek honorowy Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate Kobudo. – Adam Jarubas. W uroczystościach wzięło udział ponad stu dyplomowanych trenerów i instruktorów karate z terenu całego kraju i z za granicy. Kongres składał się z trzech części: konferencji naukowej, gali wręczenia ogólnopolskiej nagrody „Sensei” i specjalistycznych treningów karate. Głównym prelegentem tegorocznej konferencji naukowej ,która odbyła się pod hasłem "Karate zapobiega skoliozom, karate leczy skoliozy" , był międzynarodowej sławy ortopeda – prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Karski z Lublina, autorytet w dziedzinie leczenia skolioz i wad postawy. Jest on twórcą metody leczenia wad postawy i skolioz za pomocą specjalistycznych ćwiczeń rozciągających głównie występujących właśnie w karate. Metoda ta została wdrożona z wielkim skutkiem w wielu krajach. W wykładach wspomagał prof. Tomasza Karskiego Jego syn adiunkt Kliniki Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dr n. med. Jacek Karski. W drugiej części konferencji wystąpił z wykładem Prezes największej polskiej firmy produkującej sprzęt do sportów walki - "Shogun" z Olsztyna inż. Michał Borzęcki oraz Wiceprezes Zarządu Biura Podróży "Almatur" z Warszawy Wiesław Krawczyński. Konferencję zakończył pokaz krótkich filmów m.in. z pobytu w sierpniu 31 osobowej polskiej ekipy Shorin-Ryu na Okinawie oraz emitowany przez Polsat film o niepełnosprawności w profesjonalnym sporcie gdzie obok mega gwiazdy sprintu Oscara Pistoriusa wystąpił sensei Paweł Ciastek.Głównym punktem tegorocznego Kongresu Karate była uroczystej gala, podczas której Marszalek Województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas wręczył statuetki „Sensei” za osiągnięcia w krajowym karate. W tym roku kapituła wytypowała dwie osoby. Nagrody otrzymali Zbigniew Wójcik trener z AZS Uniwersytetu Warszawskiego oraz Grzegorz Jarząbek trener z Wołomińskiego Klubu Shorin-Ryu. PóŸniej dwa bloki specjalistycznych treningów Shorin-Ryu Karate z zakresu metodyki nauczania tej dyscypliny sportu na poziomie zaawansowanym prowadził sensei Aleksander Staniszew - 8 dan. Kongres zakończyła celebracja światowego Dnia Karate "Karate No Hi".

Copyright © 2000-2021 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew